Uslovi reklamacija


Ukoliko želite da podnesete reklamaciju za artikal koji ste kupili u maloprodajnom objektu, neophodno je da sa fiskalnim računom ili drugim dokazom o kupovini, kao i artiklom koji reklamirate, odete u maloprodajni objekat gde ste obavili kupovinu. U prodavnici ćete dobiti detaljna uputstva i pomoć oko podnošenja reklamacije.

Ukoliko ste robu kupili preko sajta:


Reklamacije na oštećenje u transportu

Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda, odmah prijavite kuriru koji vam isporuči robu. Ukoliko uočite takvo oštećenje (pocepani delovi i ugnječenje), nemojte potpisati prijem pošiljke ili zamolite kurira da sačeka dok proverite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak delova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi delovi su na broju, potpišite prijem pošiljke. Svako oštećenje pri transportu kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema robe na email adresu: podrska@delfi.rs . U slučaju nepoštovanja ovog roka, Delfi knjižare neće biti u mogućnosti da prihvate reklamaciju. Oštećeni paket preuzeće kurirska služba na Vašoj adresi, prema instrukcijama koje ćete dobiti od naše Korisničke podrške putem mejla. Molimo Vas da oštećeni paket ne šaljete sami niti donosite lično na našu adresu, kako ne bi došlo do kršenja rekalmacione procedure kuririskih službi.

Za porudžbine iz nostranstva, rok za podnošenje reklamacije je, prema uslovima poslovanja DHL-a, 30 dana od dana predaje pošiljke na transport. Ukoliko prilikom uručenja pošiljke primalac primeti da je pakovanje oštećeno u toj meri da sumnja na oštećenje sadržaja, potrebno je da sačini fotografije istog (na primer rupa na kutiji; kutija je deformisana/izgužvana u meri da se sumnja da je i sadržaj deformisan; kutija je mokra; kutija je prepakovana i/ili oblepljena retape DHL trakom itd.).

Reklamacije na podatke ili pogrešnu vrstu robe

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon njenog otvaranja ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da bez odlaganja kontaktirate našu korisničku podršku na email adresu: podrska@delfi.rs.

Reklamacije na nesaobraznost robe

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojavi nesaobraznost u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, izjavu reklamacije možete da pošaljete putem elektronske pošte sa svojim podacima (ime, prezime, telefon, broj računa-otpremnice, šifru artikla koji želite da reklamirate i opis problema koji imate) na našu adresu: podrska@delfi.rs ili da preuzmete reklamacioni list sa linka na kraju ovog teksta, popunite ga i sa robom pošaljete na našu adresu: DELFI KNJIŽARE DOO Beograd, ul. Kralja Petra 45, 11000 Beograd.

U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim ili elektronskim putem, odgovorićemo Vam na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje je 15 dana od trenutka podnošenja reklamacije, odnosno 30 dana za tehničku robu.

Saobraznost robe ugovoru utvrđuje se isključivo prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom deklaracijom, odnosno specifikacijom robe. Delfi su odgovorni za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača i potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala preuzimanja i isporuke, snose Delfi. U slučaju da je reklamacija podnesena nakon isteka roka od 6 meseci od kupovine reklamiranog artikla, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Delfi knjižare imaju pravo da odluče o načinu rešavanja reklamacije.

Ukoliko imate primedbe, žalbe, prigovore i slično, u svakom trenutku možete nam se obratiti na email adresu: podrska@delfi.rs .

NAPOMENA: Potvrdom porudžbine, klikom na dugme POTVRDI PORUDŽBINU, saglasni ste sa uslovima reklamacije.

Povraćaj sredstava


Delfi garantuju korisniku povraćaj novca u celosti u slučaju usvojene reklamacije. Delfi su u obavezi da prilikom povraćaja koriste ista sredstva plaćanja koja je korisnik koristio u transakciji, osim ako se saglasno dogovori drugi način povraćaja. Delfi će direktno kontaktirati korisnika za povraćaj novca, putem e-maila, u vezi sa načinom povraćaja sredstava.

Ukoliko je roba plaćena pouzećem, novac se vraća isključivo na tekući račun – elektronskim putem preko Visa, EC/MC, Maestro, Amex i DinaCard metoda plaćanja.

• Zvaničan Pravilnik o uslovima i načinu rešavanja reklamacija potrošača možete pronaći .PDF
• Reklamacioni list možete preuzeti .PDF
• Zakon o zaštiti potrošača .PDF


Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova


Potrošač u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ima pravo da pokrene postupak rešavanja spora vansudskim putem, pred nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Prodavac je po Zakonu u obavezi da učestvuje u postpku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova.Reklamacija:
ili Prevuci sliku

* U roku od 24h dobićete odgovor na Vašu reklamaciju.

Za više informacija pozovite 011/7155-042 .