VELIKA KIKINDA - OD 1918. DO 1929. GODINE

VELIKA KIKINDA - OD 1918. DO 1929. GODINE

Marko Milošev

Izdavač: Banatski kulturni centar

Žanr: Domaći pisci, Istorija

+10%

za 3

10%

Redovna cena: 600,00 din

Sa popustom i do: 486,00 din (ušteda: 114,00 din)

Ova knjiga objavljena je na osnovu Konkursa za objavljivanje prvih knjiga mladih autora do 30 godina sa teritorije Opštine Kikinda i iz dijaspore. Konkurs su raspisali Opština Kikinda i Banatski kulturni centar u 2015. godini.


Poslednjih decenija svedoci smo pravog procvata re­lativno mladog istoriografskog žanra – urbane istorije. Mnoštvo knjiga, specijalizovanih časopisa i naučnih pro­jekata koji se tiču različitih aspekata gradskog života u pro­šlosti karakterišu savremenu svetsku istoriografiju. Sa druge strane, naša istoriografija pravi tek početne ko­rake u istraživanju gradskih naseobina na moderan način, koji se svakako naslanjaju na hronike naselja, koje su ugla­vnom pi­sane u vremenu socijalističke Jugoslavije. Imaju­ći u vidu da srpski istoričari, u ovom pogledu, tek hvataju korak sa svetskim trendovima, od izuzetnog je značaja što je mla­di Marko Milošev za temu svoje prve monografije izabra­o ra­zvitak Kikinde u burnom vremenu formiranja i učvr­šći­vanja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.

prof. dr Slobodan Bjelica

Knjiga Marka Miloševa o istoriji Velike Kikinde u prvoj deceniji postojanja nove države Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (1918−1929. god) jeste nesumnjiv dopri­nos poimanju istorijske prošlosti, ne samo grada Ki­ki­nde, već i šireg prostora Banata, kao i zbog uočavanja pro­ble­ma i pitanja na geografsko-istorijskom mikro prostoru po­gra­nične banatske varoši koji su se pojavili stvaranjem nove države, jeste i doprinos saznanjima srpske isto­ri­o­gra­fije o svim posledicama i značenjima koje je stvaranje ju­go­slovenske države imalo na sam život njenih građana, i na ra­zvitak na­selja koja su se našla u njenom državnom okviru.

dr Milan Micić  

nav-id:

Kategorija:

Broj strana:

Pismo:

Povez:

Format:

A133021

Knjige

160

Ćirilica

Mek

20 cm

Artikal nema komentare

Artikli na akciji

769,00 din 692,00 din

792,00 din 641,52 din

935,00 din 757,00 din

2.496,00 din

2.090,52 din

Ušteda: 405,48 din