CARSTVO ZEMALJSKO I CARSTVO NEBESKO

CARSTVO ZEMALJSKO I CARSTVO NEBESKO

Dušan Bandić

Izdavač: Biblioteka XX vek

10%

+10%

za 3

Redovna cena: 825,00 din

Sa popustom i do: 668,25 din (ušteda: 156,75 din)

Kupi online,
pokupi u knjižari

Pronađi najbližu knjižaru

Knji­ga: Car­stvo ze­malj­sko i car­stvo ne­be­sko, po­red stu­di­ja u ko­ji­ma autor iz­la­že svo­je vi­đe­nje op­štih poj­mo­va kao, što su re­li­gi­ja ili na­rod, sadrži i rasprave o ne­hri­šćan­skoj di­men­zi­ji na­še na­rod­ne re­li­gi­je: o fe­no­me­nima ko­ji po for­mi ili “du­hu” ni­su hri­šćan­ski (“Na­rod­no pa­gan­stvo”), kao i o hri­šćan­skim fe­no­me­ni­ma ko­je na­rod in­ter­pre­ti­ra na ne­hri­šćan­ski na­čin (“Na­rod­no pra­vo­sla­vlje”).

nav-id:

Broj strana:

Pismo:

A035058

282

Latinica

Artikal nema komentare

Artikli na akciji

799,00 din 511,36 din

265,00 din 225,25 din

665,00 din 565,25 din

1.729,00 din

1.301,86 din

Ušteda: 427,14 din